سامانه پیامک گیل پیام با تکیه بر مشتری مداری پا به عرصه وجود گذاشت.در شرایطی که سامانه ها و سرویس های زیادی در سطح کشور هم اکنون مشغول فعالیت در بخش پیام کوتاه هستند.گیل پیام با مد نظر قرار دادن راهکارهای پیامکی برای انواع مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ به عنوان مهمترین بخش قابل استفاده در یک سامانه پیشنهادهای منحصر به فردی به صاحبان مشاغل می کند. تا صرفا از سامانه پیامک به عنوان ارسال پیامک انبوه استفاده نشده و بتوان از این سرویس ها جهت هوشمند سازی و مشتری مداری و کاهش هزینه در مشاغل مختلف استفاده کرد. گیل پیام افتخار دارد که برای تک تک کاربران سامانه ،راهکارهای هوشمند سازی و مشتری مداری را به صورت رایگان مشاوره دهد.

About Us

مهارتهای ما

  • بازاریابی موبایلی95%
  • بازاریابی پیامکی88%
  • هوشمندسازی کسب و کار91%
  • پیامک صوتی90%
  • تبلیغ نویسی90%

 

ماموریت ما

راهکارهای پیامکی برای انواع مشاغل کوچک ، متوسط و بزرگ به عنوان مهمترین بخش قابل استفاده در یک سامانه

فلسفه ما

مشاوره رایگان راهکارهای هوشمند سازی و مشتری مداری و کاهش هزینه توسط سامانه پیامک به کاربران